Провідний турецький банк
в Україні

Вклад на вимогу «ДІАМАНТ ВЕСТ» 


Вклад на вимогу поєднує найкращі властивості вкладного та поточного рахунків. Ви отримуєте стабільний дохід від надійного Банку у вигляді відсотків, які нараховуються на залишок коштів по Вашому рахунку та капіталізуються, та одночасно маєте вільний доступ до грошей у будь-який зручний для Вас час.


СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3 роки

Сплата відсотків

щомісячно на щоденний залишок


Term of the deposit

3 yeas

Interest payment

monthly on the daily remains


Комісія за зняття/внесення коштів

відсутня

Право поповнення

так


Commision for withdrawal/deposit of funds

absent

Right to replenish

yes


Мінімальна сума вкладу

 Minimum deposit amount

UAH - 10000.00 грн. /USD - 650.00доларів США /EUR - 550.00 Євро


Відсоткові ставки в залежності від розміру депозиту/Interest rates according to amount of deposit


UAH                   % річних

USD                    % річних

EUR                 % річних


0.00 - 9999.99

0,00%

річних

0.00 - 649.99

0,00%

річних

0.00 - 549.99

0,00%

річних


10 000.00 - 99 999.99

2,00%

річних

650.00 - 9 999.99

0,10%

річних

550.00 - 9 999.99

0,10%

річних


100 000.00 - 299 999.99

4,00%

річних

10 000.00 - 49 999.99

0,50%

річних

10 000.00 - 49 999.99

0,15%

річних


  300 000.00 та більше

6,00%

річних

50 000.00 та більше

0,75%

річних

50 000.00 та більше

0,20%

річних  


Зняття всієї суми залишку є умовою дострокового закриття рахунку та розірвання договору банківського вкладу.


Withdrawal of the all deposit amount is the main term of deposit account closure and termination of the agreement.


Необхідне письмове/усне попередження про намір зняття коштів готівкою у сумі понад 10000.00 грн./650.00 дол.США/550.00 Євро за 2 дні.Written/oral notice in 2 days is necessary to make a withdrawal in cash in amounts more than 10000.00 UAH/650.00 USD/550.00 EUR

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%