Провідний турецький банк
в Україні

loan.png

В житті є безліч речей, які б краще мати тут і зараз, ніж чекати, коли вони стануть доступними для вас.

КРЕДИТВЕСТ БАНК швидко і просто позичить Вам гроші на авто, ремонт, нові меблі, освіту, відпочинок. Оберіть мрію, яку ви реалізуєте першою! Ви можете отримати позику протягом 10 робочих днів, не сплачуватимете жодних прихованих комісійних зборів і зможете достроково погасити кредит без будь-яких штрафів.

" КРЕДИТ НА КАРТКУ ". Умови кредитування

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ на споживчі потреби
РОЗМІР КРЕДИТУ  

сума ліміту визначається рішенням Кредитного Комітету Банку, але не більш 150 000,00 грн.

розмір кредитних коштів:

Мінімальний – 5 000,00 грн. Максимальний – 150 000,00 грн.

ЗАСТАВА Відсутня
ПОРЯДОК ВИПЛАТИ - за нарахованими відсотками щомісяця, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним. Проценти нараховані у передостанній та останній місяць дії Ліміту не пізніше передостаннього дня Строку дії Ліміту кредитної лінії
- за фактично використаним Лімітом кредитування не пізніше передостаннього дня Строку дії Ліміту кредитної лінії.
ВАЛЮТА UAH
СТРОК (У МІСЯЦЯХ) 12
ВІДСОТКОВА СТАВКА 36 ,00%
ОДНОРАЗОВА КОМІСІЯ відсутня
 

можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а

також спосіб такого розірвання договору

 

можливість дострокового розірвання договору зі сторони клієнта не передбачено.

попередження про:


можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
У випадку повного або часткового прострочення сплати обов’язкового мінімального платежу/несанкціонованої заборгованості клієнт зобов’язаний сплатити на користь банку штраф (пеню) за кожен випадок прострочення в кожному розрахунковому періоді. Сукупна сума неустойки (штрафу, пені), нарахована за порушення зобов'язань клієнтом на підставі договору, не може перевищувати половини суми кредитного ліміту, одержаного клієнтом за цим договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.внесення змін до укладеного з клієнтом договору

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Будь-які пропозиції про зміну істотних умов кредитного договору направляються Банком позичальнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомленняпопередження про:                                       

отримання рекламних матеріалів

клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

придбання будь-яких товарів чи послуг від банку

банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)Розмір кредиту
грн.
Відсоткова ставка
36 %
Строк кредиту
Загальні витрати за споживчим кредитом, гривень:
Сума платежу за розрахунковий період*, гривень:
Загальна вартість кредиту для клієнта, гривень:
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних: %

* Сума платежу за розрахунковий період є максимальною за весь період і включає погашення кредитного ліміту та процентів, нарахованих у передостанньому та останньому місяці дії кредитного ліміту, відповідно до умов продукту.
Розрахунок здійснено, виходячи з припущень, що:
кредитний ліміт використаний в повній сумі у день надання шляхом безготівкових розрахунків за допомогою картки;
у місяці 30 днів, у році 360 днів.

*Натиснить кнопку "Деталiзацiя" щоб подивитися таблицю разрахунку Excel

"Споживчий кредит співробітнику банку" Умови кредитування

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

на споживчі потреби

РОЗМІР КРЕДИТУ

мінімальний – 5 000,00 грн.

максимальний – заробітна плата за 3 місяця

ВАЛЮТА

UAH

СТРОК

Від 1 дня до 12 місяців

ВІДСОТКОВА СТАВКА

Строк, місяців

Процентна ставка, % річних, не більше

12

24,0

КОМІСІЯ

відсутня

ЗАСТАВА

відсутня


попередження про:

можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

У випадку невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язання повернути кредит та/або частину кредиту та/або сплатити проценти, комісії згідно з умовами  договору, позичальник зобов’язаний сплатити банку пеню від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня та не може більше 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі кредитного договору, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за кредитним договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

внесення змін до укладеного з клієнтом договору

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Будь-які пропозиції про зміну істотних умов кредитного договору направляються Банком позичальнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення


попередження про:

отримання рекламних матеріалів              

         

клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

придбання будь-яких товарів чи послуг від банку

банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

Розрахуйте найзручніший для Вас кредит:
Сума кредиту
від 5 000
до 150 000
грн.
Термін кредиту
від 6
до 12
мic.
Ваш вік
Офіційний дохід
Досвід роботи

Врегулювання простроченої заборгованості Детальніше за посиланням.

Дізнатися більше
ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%