Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

Депозит «Авансовий»

Строковий вклад «Авансовий» це депозит у гривні, з можливістю отримання доходу в іноземній валюті (долари США або євро).

Депозит дає Вам змогу отримати дохід одразу та зберегти отримані в гривні відсотки за рахунок їх безготівкового конвертування в іноземну валюту (доларів США або Євро) за курсом Банку з одночасним розміщенням купленої іноземної валюти у Банку на депозитний вклад.

Параметри

Умови

Строк дії договору

(в днях)

  93 календарних дні 

  184 календарних дні 

  Валюта вкладу

гривня (UAH)

  Мінімальна сума вкладу

100 000,00

  Максимальна сума вкладу

5 000 000,00

2 500 000,00

  Відсотки

15,25 річних

14,50 річних

  Додаткові ставки, якщо сума дорівнює/перевищує: 

1 000 000,00

+0,50% річних

  Сплата відсотків

авансово

  Капіталізація відсотків

немаєДепозитний калькулятор

Депозит «Авансовий»

попередження про:

  Можливі наслідки для клієнта в разі користування строковим банківським вкладом «Авансовий» або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

-   Умовами договору строкового банківського вкладу (далі - договору) не передбачено дострокове повне або часткове повернення суми вкладу (депозиту);

  -  Дострокове розірвання чи припинення договору на вимогу клієнта не передбачено;

  - Клієнт зобов’язується забезпечити на дату підписання договору наявність коштів на поточному рахунку на суму вкладу, передбачену договором та у разі порушення клієнтом цих вимог договір є припиненим;

  - Проценти за вкладом виплачуються в дату розміщення вкладу на поточний рахунок клієнта

  -  Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно з чинним законодавством України.

  Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором строкового банківського вкладу «Авансовий»

  Умовами договору можливість його пролонгації не передбачається.

  Грошові кошти повертаються на зазначений у договорі на поточний рахунок клієнта .

  Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір строкового банківського вкладу «Авансовий», права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

  Наявність у клієнта права відмовитись розірвати договір в односторонньому порядку чи припинити за його вимогою зобов’язання за договором в односторонньому порядку відсутнє.
ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%