Провідний турецький банк
в Україні

Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Банку (надалі – «Збори») та  проведення їх дистанційно.

«10» серпня 2022р. - дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування)

«01» серпня 2022р. - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті https://www.creditwest.ua/uk/ у розділі «Про нас»- «Загальні збори акціонерів»

Більше інформації >>

Інформація про загальну кількість акцій

Перелік документів що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у ЗЗА

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» станом на 04.08.2022р. 

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%