Провідний турецький банк
в Україні

Фінансовий моніторинг

Antimoney laundering whistleblowing form

Повідомлення про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур АТ "КРЕДИТВЕСТБАНК" у сфері ПФК/ФТ 


Заповніть форму нижче та направте їі засобами електронної пошти на адресу AML@creditwest.ua


Ваші Прізвище,Ім'я,по-батькові        
(якщо поле не буде заповнене -
то звернення вважається анонімним)

e-mail (адреса електронної пошти) 


* - поле обов'язкове до заповнення

Ваша категорiя                                   

Опишіть події, діяльність, та/або фінансові операції, що спричинили виникнення у Вас обґрунтованих підозр, або сумнівів (зазначається дата (період) проведення фінансових операцій; валюта і сума; учасники фінансової операції та їх роль; зміст фінансових операцій (форма розрахунку, вид активу і т. ін.); обставини (засоби) за яких були виявлені фінансові операції; наявність ознак ВК/ФТ; дані про фактичних вигодоодержувачів (за наявності); дані про третіх осіб, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій)

Опишіть події (не менш,ніж 400 символів)*

Додайте перелік документів які Ви надаєте (прикріпіть будь-які підтверджуючі документи, що стосуються Вашого повідомлення про порушення, це може бути копія листування, виписки щодо руху коштів, договори/рахунки/акти або будь-яка інша інформація про яку Ви дізнались з цього приводу)


Звантажити файл ( jpg,png,bmp,pdf,doc/docx)*


Додатковi файли (не обов`язково)


У разі можливості надайте короткий коментар до кожного доданного документа, що допоможе при розгляді повідомлення про порушення (назва документа, як він був отриманий)

Коментар (не менш,ніж 50 символів)
*

 


Дані надані цій формою можуть бути використані виключно для дотримання Банком регуляторних забов'язань згідно вимог чинного законодавства з метою належного виконання функцій суб'єкта первинного вінансового моніторингу, а також (в разі необхідності) для повідомлення державних органів про підозрілі фінансові операції(діяльність).