THE PREMIER TURKISH BANK
IN UKRAINE

 
Ваш ПIБ.

 

Ваша категорiя

   

E-mail. 

                          

ПIБ працiвника/назва пiдроздiлу
 яким вчинено неналежi дii

 Вид неприйнятної поведінки

Порушення вимог Кодексу поведінки (етики);          
Порушення законодавчих норм/ внутрішніх процедур                                 
Неконкурентна практика;
Конфлікт інтересів
Зловживання службовим становищем 
 
Работа родичів/Сприяння в просуванні за посадою    
Службові злочини, шахрайство, корупція  
Вимога подарунків, винагороди, або іншої вигоди ( у тому числі, на користь третіх осіб)
Переслідування, залякування тощо на робочому місці
Неналежні дії з комерційною та/або банківською таємницею
Неналежні дії з конфіденційною та/або інсайдерською інформацією
Сприяння в легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 
Подання недостовірної фінансової, статистичної та управлінської звітності

Інше 

Детальний опис неналежних дій


Додати файл

 

Надаю АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» згоду на обробку моїх персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».
 
 *