Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

Урядова програма здешевлення сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва у 2024 році

Нормативно-правові акти

Механізм надання державної підтримки за програмою «Часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» визначено постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» від 1 березня 2017 р. № 130 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 р. № 275).

Кому видаватимуться кошти?

Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду.

Розмір компенсації

Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк у розмірі 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання.

Спрямування коштів відбуватиметься через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва. Перелік уповноважених банків, що підписали Меморандум наведений на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у квітні 2024р. підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

Які є обмеження у отриманні компенсації?

Часткова компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та які віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».

На що надається підтримка?

Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що закуплені у вітчизняних виробників та/або їх дилерів та включені до затвердженого Мінекономіки переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів.

Які дії необхідно зробити, щоб отримати часткову компенсацію?

  • Ознайомитись із Переліком техніки та обладнання
  • Визначитись із необхідною технікою та обладнанням заводу-виробника або його постачальника, що входить до вказаного Переліку.
  • Здійснити оплату за техніку чи обладнання через уповноважений банк.
  • Подати до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

копію платіжного документа, що підтверджує оплату

акт приймання-передачі техніки та обладнання.

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінекономіки.

Уповноважені банки формують перелік сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання, і щомісяця до 10 числа подають його в електронному та паперовому вигляді до Мінекономіки.

Форма переліку отримувачів затверджується Мінекономіки.

Мінекономіки на підставі поданого уповноваженим банком переліку отримувачів щомісяця до 25 числа (у грудні до 20 числа) здійснює розподіл коштів між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних асигнувань з урахуванням відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів та спрямовує бюджетні призначення уповноваженим банкам.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників згідно із зазначеними у переліку отримувачів сумами та протягом п’яти робочих днів повідомляють про це Мінекономіки.

Мінекономіки оприлюднює щомісяця до 30 числа на своєму офіційному веб-сайті інформацію про суму наданої часткової компенсації та залишок бюджетних коштів.

Отримайте додаткову консультацію за телефоном 044 365 00 05(06) 

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%