Провідний турецький банк
в Україні

Урядова програма підтримки суб’єктів господарювання АПК шляхом здешевлення кредитів у 2020 році

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище ніж відсоткова ставка, передбачена кредитним договором, зменшена на 5 відсоткових пунктів.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ

Суб’єкти господарювання АПК (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які провадять діяльність:

- у галузях тваринництва;

- за всіма видами сільськогосподарської діяльності

Кредитні кошти можуть бути використані:

- за короткостроковими кредитами, які залучені для покриття виробничих витрат;

- за середньо- і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів.

УМОВИ ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

Відсутність порушених справ про банкрутство, статусу банкрута або перебування на стадії ліквідації.

Відсутність простроченої більше ніж 6-ть місяців заборгованості перед держбюджетом, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Дозволяється участь тільки в одній Державній програмі із здешевлення відсотків за кредитними коштами Компенсація здійснюється лише через один банк.

Період, за який відсотки підлягають відшкодуванню - січень - жовтень поточного року.

ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ

Для позичальників, які працюють у галузях тваринництва - сума компенсації не більше ніж 15 млн. грн. (включаючи пов’язаних осіб). Для позичальників, які працюють за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва) - не більше ніж 5 млн. грн. (включаючи пов’язаних осіб)

КРОКИ, ЩОБ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ

Отримати кредит в уповноваженому банку в національній валюті на поповнення обігових коштів або інвестиційні цілі. Використати кредитні кошти за цільовим призначенням.

Сплачувати відсотки за користування кредитами.

Подати до уповноваженого банку пакет документів, в тому числі:

- заявку на участь у конкурсі за встановленою Мінекономіки формою;

- згоду про надання Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані;

- довідку про відсутність заборгованості з податків та інших обов’язкових платежів до бюджету;

- інші документи за запитом банку (можуть включати підтвердження цільового використання, інформацію про пов’язаних осіб, тощо)

ПОРЯДОК НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ

Кошти для компенсації перераховуються щомісячно, виходячи із суми фактично сплачених відсотків за користування кредитами та у межах виділених асигнувань:

- до 25 числа на рахунок відкритий в уповноваженому банку;

- протягом 3 банківських днів уповноважений банк перераховує їх на поточний рахунок клієнта.

Отримайте консультацію щодо участі в програмі за посиланням онлайн заявку або за телефоном 044 365 00 05 (06)

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%