Провідний турецький банк
в Україні

На загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які відбулися 24 квітня 2017 року, було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку до 204,9 млн гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок прибутку, отриманого в 2016 році.

Прибуток ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК за 2016 рік становив 30,9 млн гривень, з яких 2,4 млн гривень було направлено до фондів Банку, а 28,5 млн гривень - на збільшення статутного капіталу.

Також зазначаємо, що за результатами проведеного Національним банком України діагностичного обстеження з урахуванням стрес-сценарію, ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" не потребує докапіталізації.

Станом на 31 березня 2017 року регулятивний капітал Банку складав 348,9 млн. гривень, що значно перевищує вимоги Національного банку України щодо мінімального розміру регулятивного капіталу.