Провідний турецький банк
в Україні

13 жовтня 2021 року, уповноваженим Національним Рейтинговим Агентством «Рюрік» було присвоєно довгостроковий кредитний рейтинг позичальника АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за національною рейтинговою шкалою на рівні «uaААА» інвестиційної категорії з прогнозом «Стабільний», що свідчить про найвищий рівень інвестиційного класу Банку.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи, а саме:

· Високий рівень підтримки з боку власника. Власником 100% участі в капіталі Банку є багатопрофільна міжнародна компанія Altınbaş Holding INC;

· Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.10.2021 р. рівень покриття поточних зобов’язань високоліквідними активами складав 206% (рекомендований мінімум 80%), а нормативи ліквідності LCR та NSFR виконувались із запасом;

· Достатня якість клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.10.2021 р. кредити юридичним особам 1-6 класу відповідали 66% клієнтського кредитного портфелю;

· Значна питома вага строкових коштів клієнтів (53% портфелю коштів клієнтів станом на 01.10.2021 р.), що знижує чутливість Банку до ризику ліквідності;

· Достатній рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.10.2021 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 22% та 39% відповідно;

· Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Залучення коштів від міжнародних кредиторів надає Товариству дешевий довгостроковий ресурс та дозволяє диверсифікувати ресурсну базу;

· Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

Свідоцтво_page-0001.jpg